Úterý 31. ledna 2017, Vysoká škola ekonomická, Náměstí W. Churchilla 4, Praha 3, místnost 213, Rajská budova
Problematika převodních cen

Časový harmonogram

09:00 - 9:45 Registrace, káva a snídaně
Dopolední část
09:45 - 10:00 Úvodní slovo - přivítání účastníků
10:00 - 11:00 Dopolední blok I. + diskuze, anketní otázky
11:10 - 11:30 Coffee Break
11:30 - 12:45 Dopolední blok II. + diskuze, anketní otázky
12:45 - 13:45 Oběd
Odpolední část
13:45 - 15:15 Odpolední blok I. + diskuze, anketní otázky
15:15 - 15:45 Coffee Break
15:45 - 16:45 Odpolední blok II. + diskuze
16:45 - 17:00 Shrnutí + závěrečné slovo
Problematika převodních cen

Transferpricing - akademická konference

Kdy?Úterý 31. ledna 2017
Kde?Vysoká škola ekonomická,
Nám. W. Churchilla 4, Praha 3
místnost 213, Rajská budova

Pořádá zdarma IB Grant Thornton Consulting s.r.o. ve spolupráci s VŠE.